Follow Us On

ATD Putnik

Zapisnik-SK-od-20.7.2020 (1)


Zapisnik-SK-od-20.7.2020

Zapisnik-sa-Redovne-Skupstine-akcionara-od-29.6.2021.godine (3)

Zapisnik-sa-Redovne-Skupstine-akcionara-od-29.6.2021.godine (2)

Zapisnik-sa-Redovne-Skupstine-akcionara-od-29.6.2021.godine (1)

Zapisnik-sa-Redovne-Skupstine-akcionara-od-29.6.2021.godine

punomocje_za_glasanje_2019-06-28

Punomocje-za-SK (3)

Punomocje-za-SK (2)

Punomocje-za-SK (1)

Punomocje-za-SK

Punomocje-za-glasanje-na-SK-akcionara-20.7.2020.godine (1)

Punomocje-za-glasanje-na-SK-akcionara-20.7.2020.godine

Predlozi-Odluka-NO-za-Skupštinu-akcionara-20.7.2020.godine (1)

Predlozi-Odluka-NO-za-Skupštinu-akcionara-20.7.2020.godine

Predlozi-Odluka-NO-za-Skupstinu-akcionara-za-29.6.2021.godine (1)

Predlozi-Odluka-NO-za-Skupstinu-akcionara-za-29.6.2021.godine

podaci_clanovima_izvrsnog_nadzornog_odbora

Odluke-sa-Redovne-Skupstine-akcionara-od-29.6.2021.godine

Odluke-NO-od-27.5.2022.godine (1)

Odluke-NO-od-27.5.2022.godine

Odluke-donete-na-sednici-Skupštine-akcionara-od-20.7.20 (1)

Odluke-donete-na-sednici-Skupštine-akcionara-od-20.7.20

Odluka-uz-tac.2 (1)

Odluka-uz-tac.2

Odluka-uz-tac.1 (1)

Odluka-uz-tac.1

Odluka-uz-tac.-4 (1)

Odluka-uz-tac.-4

Odluka-o-usvajanju-GIP-potpisan (1)

Odluka-o-usvajanju-GIP-potpisan


Odluka-o-usvajanju-FI-za-2020-potpisan (1)

Odluka-o-usvajanju-FI-za-2020-potpisan

Izveštaj-o-bitnom-dogadaju-sazvana-Skupština-akcionara-ATD-PUTNIK-AD (1)

Izveštaj-o-bitnom-dogadaju-sazvana-Skupština-akcionara-ATD-PUTNIK-AD

Izveštaj-o-bitnom-dogadaju-održana-SK-Društva (1)

Izveštaj-o-bitnom-dogadaju-održana-SK-Društva

izvestaj_o_bitnom_dogadjaju-2019-05-27

Izvestaj-o-bitnom-dogadjaju-sazvana-Redovna-Skupstina-akcionara-ATD-PUTNIK-AD (1)

Izvestaj-o-bitnom-dogadjaju-sazvana-Redovna-Skupstina-akcionara-ATD-PUTNIK-AD

Izvestaj-o-bitnom-dogadjaju-odrzana-Redovna-sednica-SK-akcionara-potpisan-1 (1)

Izvestaj-o-bitnom-dogadjaju-odrzana-Redovna-sednica-SK-akcionara-potpisan-1

Izvestaj-o-bitnom-dogadaju-sazvana-Redovna-SK-akcionara-za-29.6.2022.godine (1)

Izvestaj-o-bitnom-dogadaju-sazvana-Redovna-SK-akcionara-za-29.6.2022.godine

Izjava-zak.zastupnika-potpisan (1)

Izjava-zak.zastupnika-potpisan

Godišnji-dokument-o-objavljenim-informacijama-u-2020-potpisan

godisnji_dokument_o_objavljenim_informacijama_u_2018

GFI-potpisan (1)

GFI-potpisan

2019-07-19_Zapisnik_sa_Vanredne_Skupštine_akcionara

2019-07-19_Ozveštaj_o_bitnom_događaju-održana_Vanredna_Skupština_akcionara

2019-07-19_Odluke_sa_Vanredne_Skupštine_akcionara

2019-06-28-zapisnik-sa-redovne-skupstine-akcionara-od-

2019-06-28-predlog-odluka-za-vanrednu-skupstinu-akcionara

2019-06-28-izvestaj-o-bitnom-dogadjaju-sazvana-vanredna-skupstina-akcionara

2019-06-28-izvestaj-o-bitnom-dogadjaju-održana-redovna-skupstina-akcionara-

2018-06-29_zapisnik_sa_redovne_sednice_skupstine

2018-06-29_izveštaj_o_bitnom_događaju-održana_sk_akcionara

2018-06-25-punomocje

2018-06-11_odluke_nadzornog_odbora

2018-06-11_godišnji_dokument_o_objavljenim_informacijama

Proceed Booking